Informování veřejnosti o rizicích spojených s výstavbou hal

Holešov: Účast na rozhodování u developerského záměru Panattoni Holešov

V rámci snahy minimalizovat rizika poškození vodního zdroje pro 28 000 obyvatel se sdružení Za zdravé a krásné Holešovsko chtělo zaměřit na vypracování kvalitního vyjádření při posuzování záměru Panattoni Holešov (dvě obří cca půlkilometrové haly umístěné v blízkosti jímacích studní). Cílem bylo kvalitně oponovat úřední procesy a informovat místní obyvatele o rizicích spojených s tímto záměrem vůči zdroji pitné vody.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.