Iniciativa Nebourat se snaží zachránit železniční most pod Vyšehradem 

Správa železnic, vlastník památkově chráněného železničního mostu pod Vyšehradem, se po opakovaných pokusech sejmout z mostu památkovou ochranu snaží most zbourat a na jeho místě postavit most nový. Iniciativa Nebourat na tento stav reagovala peticí o více než 20 tisících podpisů a dalšími aktivitami, jako jsou kulturní akce nebo happeningy, např. ve formě lidského řetězu přes most. I přes tento veřejný tlak Správa železnic i Ministerstvo dopravy prosazují projekt nového mostu, ačkoliv současný most je podle vzniklé studie opravitelný. Iniciativa dále rozšiřuje povědomí o situaci kolem mostu a pomoci tak veřejnosti, aby projevila svůj názor. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátorka: Hana Heringová 
místo: Praha, Hlavní město Praha 
období realizace: 4/2023 až 10/2023 
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč