Integrace UA žen a dětí dlouhodobě bydlících v Kempu Řevnice

Kemp Řevnice je největším poskytovatelem ubytování pro uprchlíky v regionu, jsou zde dva koordinátoři, kteří zde žijí společně s uprchlíky a pomáhají jim. Děti využívají kroužky, jsou zváni na akce pořádané místním organizacemi. Smyslem celého projektu je integrovat ubytované společně s dětmi zde. Těm, kteří zde nechtějí zůstat a vracejí se domů nebo se stěhují do jiné země pomáhá organizace s administrativou. Po celou dobu jejich pobytu zde se všichni snaží, aby se zde cítili dobře a v klidu. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Kdo může pomůže, z.s. 
místo: Řevnice, Středočeský kraj
období realizace: 24. února – 31. října 2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč