Integrační aktivity pro spoluobčany z Ukrajiny v oblasti Moravskoslezského kraje

Hlavní činností spolku je organizování mimoškolní činnosti pro děti a mládež s postižením.  Nyní pomáhá také rodinám a lidem z Ukrajiny: řešit jejich situaci, začlenit je do pracovní aktivity, pomoci jim zajistit pro jejich děti působení v kroužcích, propojit je se vzdělávacími institucemi ministerstev a jiných organizací, intenzívně se učit jazyk český, apod. Díky naší finanční podpoře zrealizovali 3 společné výlety českých a ukrajinských dětí s CK Maxner (Kovozoo, Živá voda vedle Velehradu, Zoo Zlín Lešná a zážitkový tisk UAXBernartice s tlumočnicí ). Děti posílily komunikaci v jazyce českém, ze spolku přizvali osoby se zdravotním postižením ukrajinské národnosti, a to zejména s poruchou autistického spektra přechodně žijící v hotelu, uspořádali sousedská setkání v Galerii Plato, se swapem a přednáškou o udržitelnosti a nakonec završili informacemi o veganské stravě. Součástí aktivit byla i pomoc v nouzi zajištěním sběru oblečení, darováním do sběrných šatníků a obchodů v Momentu o.p.s. Ostrava a úhrada bílé drobné techniky pro domácnosti ukrajinských spoluobčanů, kteří čerpali humanitární pomoc vedle Kacpu Ostrava. V neposlední řadě se 5 stabilních dobrovolníků zapojilo od začátku do aktivit, dalších 5 nepravidelně. Ukrajinské ženy z kyjevské oblasti pracují v obchodě s humanitární pomocí, jiné ženy zaujala ruční výroba oblečení v Uax Bernartice. Jsou samy švadleny. Tato propojení vedou ke sdílení informací a získání nových pracovních příležitostí, zlepšení komunikace a integraci v Moravskoslezském kraji. Radost je z pozitivních reakcí dětí, které se velmi dobře zapojují do komunikace, mají radost ze společných výletů. V říjnu 2022 plánují: Výlet do tradiční gruzínské výrobny – zákusky Marlenka ve Frýdku – Místku, Unipar Rožnov pod Radhoštěm s výrobou svíček, spolupráce s Plato Café a workshopy na ukrajinské Motanky, kožené výrobky a šperky z drátků, určené k benefičnímu prodeji a získání prostředků na další aktivity s lidmi z Ukrajiny.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Jonášův spolek, z.s.
místo: Ostrava, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 1. srpna 2022 –  1. ledna 2023 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč