Integrační pobyt pro osamělé vdovy a matky s dětmi z Ukrajiny

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu průběžně pomáhá ukrajinským rodinám v okolí města Nového Jičína a Ostravy. Silnou stránkou úsilí organizace je nabídka osobních vztahů, propojení se silnou dobrovolnickou základnou a podpora konkrétních rodin s jejich vlastním zapojením a úsilím. V rámci své pomoci nabídli dva integrační pobyty pro vdovy a matky s dětmi z Ukrajiny v srpnu a v říjnu 2022. Prvního integračního pobytu se zúčastnilo 10 ukrajinských rodin, druhý pobyt byl realizován v termínu podzimních prázdnin pro 5 ukrajinských rodin. Oba pobyty proběhly v rekreačním centru Synodos u Malé Bystřici uprostřed krásné přírody,  Struktura denního programu byla obdobná u obou pobytů. Pro matky zde byla možnost skupinových setkání s lektory, terapeutkou/ psychologem a duchovním, čehož maminky hojně využívaly jak ve skupině, tak individuálně. Dostaly tak příležitost se otevřít se svými problémy a sdílet se svými zkušenostmi a prožitky z války. Dále byly do programu zařazeny tvořivé aktivity, při kterých se maminky společně s dětmi, které měly zájem, za doprovodu lektorek naučily drátkování a vyráběly z drátků ozdoby anebo malovaly na skleničky. Většina výrobků nesla povzbudivá hesla nebo symboly v ukrajinských národních barvách. Probíhaly společné aktivity, do kterých se zapojily jak maminky se svými dětmi, tak dobrovolníci – například hry na podporu české řeči, dále procházky po okolí, koupání v blízké přehradě či táborák s kytarou a písněmi v obou jazycích.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Obecně prospěšná společnost Dlaň životu 
místo: Malá Bystřice, Zlínský kraj
období realizace: 15. srpna 2022 – 20. srpna 2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč