Irenina komunita se nachází na sídlišti na okraji Ostravy. Ona a její tým jsou nespokojeni s nízkou mírou angažovanosti mezi místními obyvateli, kteří netolerují ostatní a žijí izolovaně v „generačních bublinách“. Rádi by viděli komunitu plnou sousedské podpory, sdílení a vzájemné radosti. Domnívají se, že proces “probouzení” jednotlivců nebo skupin z komunity je tou správnou cestou, jak položit základy důvěry v komunitě. Zjistili například, že historie těžby uhlí a otázky životního prostředí jsou to, co lidi v této komunitě zajímá. Chtějí sbírat a sdílet vzpomínky, vystavovat je ve venkovních výstavách, lákají je i tematické diskuze, komentované architektonické procházky a tvůrčí dílny. Cílem projektu je podpořit dobrovolnictví v komunitě a začít využívat jednu místnost v knihovně pro potřeby komunity. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou.