Irena Šťastná buduje aktivní komunitu v knihovně na ostravském sídlišti

Irena pracuje v Městské knihovně v Ostravě a její komunita se nachází na sídlišti na okraji města. Do projektu se s týmem zapojila proto, že byli nespokojeni s nízkou mírou angažovanosti mezi místními obyvateli, kteří netolerují ostatní a žijí izolovaně v „generačních bublinách“. Aby zlepšila sousedské vztahy mezi obyvateli, začala s dalšími dobrovolníky sbírat a sdílet vzpomínky místních, vystavovat je ve venkovních výstavách – zjistili totiž, že historie těžby uhlí a otázky životního prostředí jsou to, co lidi v této komunitě zajímá. Začali pořádat také tematické diskuze, komentované architektonické procházky a tvůrčí dílny a začali využívat jednu místnost v místní knihovně. Pro Irenu je důležité zapojování lidí mimo knihovnu. Proto uspořádala několik úspěšných sousedských slavností, kde se například soutěžilo o nejlepší buchtu, děti si mohly sestavit svou vlastní ptačí budku a zájemci se mohli projít na vlastivědné procházce. Každé slavnosti se zúčastnilo o něco víc lidé než té předešlé, začaly se propojovat skupiny lidí, které by se jinak nepotkaly, a zvýšil se zájem místních o okolí a historii místa, kde žijí.

Nadace Via projekt podpořila účastnici částkou 60 000,- Kč, mentorskou podporou a prostorem ke vzdělávání.