Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická 

V projektu „Z Jaboku do práce“ je zapojena ředitelka a tým profesorů, kteří vyučují na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické. Bezprostředně po začátku války na Ukrajině se v souladu se zaměřením a vizí školy zapojili do pomoci uprchlíkům, kteří začali přicházet. Pořádali bezplatné otevřené kurzy obecné češtiny s nabídkou programu pro děti, aby se mohli zapojit i rodiče. V projektu chtějí podpořit studenty denního studia i účastníky kvalifikačních kurzů v úspěšném ukončení studia a získání plné kvalifikace v dané oblasti, která jim umožní dobré uplatnění na trhu práce. Absolventi denního studia budou plně kvalifikovanými sociálními pracovníky a sociálními pedagogy. Absolventi kvalifikačních kurzů budou připraveni pro práci asistenta pedagoga. Zaměření bude směřovat k profesnímu poradenství s podporou terapeutky. 

realizátor: Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická 
místo: Praha 2, Hlavní město Praha  
období realizace: 04/2024 – 03/2025 
projekt byl podpořen částkou: 147 00 Kč