JAK NA TO 

Projekt je výsledkem tvůrčí práce skupiny nadšenců z Čech a Ukrajiny, která zorganizuje zábavné a interaktivní řemeslné kurzy pro celou rodinu, kde si účastníci osvojí nejen praktické dovednosti při drobných opravách a údržbě domácnosti, ale také zlepší své komunikační dovednosti. Prostřednictvím kurzů si účastníci zvýší úroveň znalosti českého jazyka a sebevědomí v každodenní komunikaci. Přípravnou projektovou činností je vyhotovení manuálu „JAK NA TO“. Tento manuál poskytne účastníkům dvojjazyčnou ukrajinsko-českou terminologii pro popis projevů různých poruch v domácnostech a způsobu jejích odstranění. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  GeneraceUA z. s.   
místo:  Praha 4, Hlavní město Praha
období realizace: 10/2023 – 03/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč