Jak propojit starousedlíky s novousedlíky, mladé i starší

Nedabyle: Komunitní rozvoj v obci Nedabyle

Cílem projektu bylo rozvíjení sousedských vztahů mezi starousedlíky a novousedlíky a mezi starými i mladými obyvateli obce. Vetší část obce je rozdělena hlavní státní silnicí na horní a dolní část a třetí menší část obce je vzdálená jeden kilometr. Tyto tři části obce má projekt za cíl sjednotit. Cílem projektu bylo uspořádat Nedabylské dýňobraní, přednášky a promítání v přírodní zahradě a adventní setkání.

Projekt byl podpořen částkou 47 970 Kč.