Jakub Varvařovský

Nebojme se komunální politiky Česká republika Liberecký

Jakub se zúčastnil prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky. Absolvoval tři společná setkání, dvě v Praze a jedno v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny (strukturovaná forma skupinové supervize). Jakubovým mentorem byl Martin Nawrath, konzultant a facilitátor. V rámci programu uspořádal Jakub v Jilemnici společné setkání pro aktivní lidi, a to v součinnosti se spolkem MNOHO SVĚTŮ v Jilemnici. Na setkání dorazili zastupitelé a zastupitelky z Mnichova Hradiště, Jablonce nad Nisou a Náchoda. Účastníci si vyslechli příběhy z praxe hostů a následně se začali více zajímat o fungování obce. Co říká Jakub o svém zapojení do programu: „Více jsem porozuměl fungování komunální politiky a měl možnost seznámit se s aktivními občany z celého Česka a získat jejich zkušenosti a pohled na věc. Všechny semináře byly relevantní pro praktické použití v problémech, které řeším.“ 

Sdílejte :