V Mikulově na náměstí stojí „národní dům“. Od baroka měl pestrou historii, poskytl přístřeší Nikolu Teslovi, plál během požárů, jako restaurace sloužil k setkávání místních obyvatel, v posledku chátral a poskytl prostor keramické dílně. R. 2017 byl městem odkoupen a nyní se hledá jeho budoucí smysl. Skupina divadelníků chce, aby rekonstrukce proběhla po debatě s odborníky a veřejností. Ve spolupráci s místní komunitou plánují z národního domu vytvořit prostor pro sdílení vzpomínek a setkávání. Během týdne intenzivní divadelní práce vznikne inscenace, která oživí vzpomínky na Národní dům. Divadelní zážitek má sloužit ke vzniku debaty o budoucnosti národního domu, začlenit jeho komunitní smysl do podoby plánované rekonstrukce a dlouhodobě ho etablovat jako místo setkávání.

realizátor: Jan Neugebauer
místo: Mikulov
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 37 540 Kč