Jana Rudyšová

Jana se zúčastnila prvního ročníku našeho programu a absolvovala tři společná setkání, dvě v Praze a jedno v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny. Mentorku Janě dělala Martina Vodičková, starostka středočeského městyse Škvorec. Po ukončení programu se Jana chopila aktivního budování alumni skupiny pro absolventy a absolventky. Co říká Jana o svém zapojení do programu: „Jestli to myslíte se svým zapojením do komunální politiky či snahou být aktivním občanem, vážně, přihlaste se do programu Nebojme se komunální politiky. Potkáte zajímavé a inspirativní lidi, kterým není jedno, jak jejich místa vypadají a budou vypadat a co se v nich děje. Dále získáte mentoring, který vám ukáže reálný pohled na to, jak to funguje. Je to motivující, podporující, skvělé na sdílení a předávání informací a na zjištění, kolik aktivních lidí máme v našem společném prostoru.“