Jasanu u nádraží i lipové aleji v Pardubicích stále hrozí kácení

Spolek Zelená pro Pardubicko pokračuje v záchraně jasanu a lipové aleje před kácením. Jasan byl vyhlášen památným stromem, nyní probíhá odvolací řízení u Krajského úřadu v Pardubicích. V související kauze změny územního plánu byla tato napadena vlastníkem pozemku a v současné době je v soudním řízení u Nejvyššího správního soudu. V případě záchrany lipové aleje se spolek soudně odvolal proti územnímu rozhodnutí v části kácení stromů. Celá záležitost vyžaduje kvalitní právní pomoc.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Zelená pro Pardubicko, z.s.
místo: Pardubice, Pardubický kraj
období realizace: 10/2022 –⁠ 10/2023
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč