Jde to! 

Obec Braškov je velmi aktivně působící obec s dobrou sousedskou pomocí. Společně zde zajistili výuku češtiny jako cizího jazyka, ubytování, zdravotní péči a výlety a exkurze pro matky s dětmi. Zapojovali se i do pomoci osob z Ukrajiny v Kladně, společně realizovali i letní jazykovou výuku o prázdninách, exkurze, atp. V obci chtějí i nadále pomáhat prostřednictvím jazykových kurzů, aktivit pro děti, podporou studentů z Ukrajiny při nalezení správného studijního programu či specializovaného oboru na konkrétní střední a vysoké škole a celého přijímacího procesu. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Atrium V, spolek 
místo:  Kladno, Středočeský kraj  
období realizace: 10/2023 – 3/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč