Jedno slunce – одне сонце 

Projekt by měl přinést jak ukrajinským, tak místním lidem v Nelahozevsi možnost aktivně napomoct k lepší atmosféře ve společnosti a k oživení podpory uprchlíků z Ukrajiny. Ukrajinští sousedé získají možnost zapojit se do dění komunity, stanou se součástí menších komunitních skupin, v rámci kterých budou nadále fungovat a získávat podporu. Očekává se také zlepšení podpory lidí z Ukrajiny navzájem. Proběhnou workshopy pro dospělé a mládež, které povedou lektorky z Ukrajiny. Tématem budou recepty z ukrajinské kuchyně, pečení ukrajinských zákusků, zdobení, ale i další témata. Český tým vedoucích volnočasových aktivit pro děti a asistentů připraví dvě zábavná odpoledne pro děti. Proběhnou diskuse s psycholožkou/gem s účastníky z Nelahozevsi, také v okolí, v Kralupech nad Vltavou, ve Veltrusích. Odborníci z komunity (mentoři) nabídnou pracovní stáž ve svém oboru lidem z Ukrajiny se stejnou odborností. Lidé z Ukrajiny budou sdílet svůj životní příběh na Ukrajině před válkou, kým byli a jejich zkušenost s útěkem do Čech, budou uveřejněné jako příloha Nelahozevského zpravodaje, samostatně bude dostupný ve formě dvoujazyčné brožurky. Místí divadelní ochotníci, výtvarníci a hudebníci společně s ukrajinskou komunitou připraví pohádku pro děti. Pohádka bude ukrajinská, budou ji hrát ukrajinští i čeští amatérští herci. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Petra Wandrolová 
místo: Nelahozeves, Středočeský kraj  
období realizace: 5/2023 – 2/2024   
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč