Jihočeská vesnička Roseč získá místo k setkávání u netradiční mapy

Několik občanů obce Roseč se rozhodlo, že svoji vesničku zvelebí udělají ji krásnější.
Vznikne místo pro setkávání občanů, kde si budou moci posedět a popovídat si nad 
novou mapou, která ukáže místa s netradičními názvy, pocházejícími již z dávné historie. Cílem tohoto projektu je vytáhnout lidi různého věku z jejich domovů, naučit je sounáležitosti mezi sousedy a rozvíjet vztahy mezi všemi generacemi.
 

realizátor: Pavla Dvořáková
místo: Roseč, Jihočeský kraj
období realizace: 10/2021 – 6/2022
projekt byl podpořen částkou:  50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.