K sobě blíž 

V Radotíně žije početnější skupina uprchlíků s dětmi, využívající byty, které poskytla MČ Radotín v bývalém pečovatelském domě. Některé ženy s dětmi se aktivně zapojovaly do činnosti a programů komunitního centra v Radotíně. Organizátorky chtějí připravit sérii odpoledních setkání s různým zaměřením. Aktivně jsme se zajímaly o to, co by si tyto i české rodiny přály a na základě toho uzpůsobily náplň setkání. Hlavní náplní odpoledních aktivit budou rodinná tvoření s různými materiály, jako je keramika, dřevo, papír, textil, přírodniny a intuitivní hry pro děti a dospělé, Přítomny budou vždy min dvě lektorky, jedna tvořením a hrami provede a druhá pomůže s malými dětmi. Další aktivita je výlet do centra Prahy s výkladem na míru s profesionální průvodkyní, která dlouhá léta připravuje i programy pro děti, součástí cesty bude stopovací hra, a to vše na téma umění a historie dle knihy o Praze světoznámého českého umělce Petra Síse. V plánu je dále společné adventní setkání v Kosořské restauraci s divadélkem a společným vařením boršče, nebo vareniků. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Vladana Šrámková 
místo:  Praha – Radotín, Hlavní město Praha
období realizace: 10/2023 – 1/2024 
projekt byl podpořen částkou 54 000 Kč