Oživme Malešický zámek

Živá komunita Česká republika Hlavní město Praha

Spolek Kaple Rektorská, z.s. ve spolupráci s dalšími malešickými spolky a obyvateli Malešic participativně formulovali vizi využití malešického zámku. Participace měla podobu komunikačních stanů, veřejných prezentací na setkání s občany, nebo workshopů a procházek s výkladem pro žáky ZŠ. Byla uskutečněna schůzka s architektem a společně se stanovila následná strategie, jejíž úspěšným ukončením by měl být akt revitalizace objektu a následně zápůjčky Malešického zámku v majetku magistrátu hl. m. Prahy místnímu spolku. Díky tomuto projektu místní obyvatelé opět lépe znají svoji čtvrť, víc se o ni zajímají a jako komunita mají společný cíl: Oživit Malešický zámek! 

realizátor: Kaple Rektorská, z.s.
místo: Praha 10 – Malešice
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

Sdílejte :