Kataforesní linka získala povolení k provozu bez posouzení vlivu na životní prostředí

Kataforesní linka získala povolení k provozu bez posouzení vlivu na životní prostředí

Dašice: Občané Dašic se ozývají proti netransparentnímu povolení provozu firmy Kataforesis

Od r. 2007 je v Dašicích velkým zdrojem znečištění ovzduší firma Kataforesis CZ. Její kataforézní linka silně obtěžuje místní obyvatele zápachem a je možným původcem jejich zdravotních obtíží. Při vydávání povolení k provozu byli jako účastníci opomenuti okolní obyvatelé, povolení provozu bylo vydáno bez posouzení EIA. Proti tomuto se spolek místních občanů „Za Dašice zdravější“ brání soudní cestou. Zatím bez konečného úspěchu, protože v r. 2014 (aniž vyčkal výsledků soudního sporu) vydal Krajský úřad Pardubického kraje nové povolení trvalého provozu kataforézní linky, opět bez povolení EIA a bez vědomí ostatních účastníků řízení. O tomto novém povolení se občané Dašic dověděli náhodně až v r. 2016, tedy po zákonné lhůtě k odvolání. Přes podivné okolnosti nového povolení provozu z r. 2014, které připomínají dašickým občanům účelové obcházení účastníků řízení, se spolek „Za Dašice zdravější“ nehodlá vzdát a pokračuje v boji za provedení posouzení EIA a na něj navazující úpravy provozu lakovny firmy Kataforesis v Dašicích.

Projekt jsme podpořili částkou 35 000 Kč.