Kateřina Procházková

Kateřina se zapojila do prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky a zúčastnila se celkem tří společných setkání, dvou v Praze a jednom v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny (strukturovaná forma skupinové supervize). Kateřininou mentorkou byla Irena Šťastná, zastupitelka v Dobroslavicích. V průběhu našeho programu Kateřina uspořádala společné setkání pro spolek ProRadotín. Na něm si účastníci vyzkoušeli metody World Café (strukturovaná tematická diskuze) a diskutovali například o tom, jak zlepšit informování o své práci a zvýšit povědomí o dění v obci. Co říká Kateřina o svém zapojení do programu: „Jdi do toho. Ať už jsi na začátku cesty a právě jsi zjistila či zjistil, že u vás něco nefunguje, či jsi dlouhodobě frustrovaná či frustrovaný z činnosti vedení obce, lidi z Nadace Via tu budou díky programu “Nebojme se komunální politiky” pro Tebe a Tvou skupinu. Poradí, pomůžou, podpoří a propojí Tě s dalšími lidmi. Budeš součástí skupiny, která řeší podobné věci a to samo o sobě stačí k dodání odvahy do další činnosti.“