“Klub v pyžamu” zve sousedy na zajímavé akce

“Klub v pyžamu” připravil program pro obyvatele z Kašperských Hor a okolí. Program byl symbolicky zahájen divadelním Vánočním příběhem a zakončen sousedským Deskohraním. Místním dětem i dospělým přinesl zážitky v podobě Dnů (s) přibližující povolání a řemesla, kterým se věnují lidé žijící okolo nás. Jaké to je být, vyzkoušet si a jak se třeba jednou i stát divadelním principálem, oblíbeným učitelem na sušickém gymnáziu nebo např. rozhlasovým reportérem.  Na přípravě a instalaci nové „knihobudky“ u obecního kina v Kašperských Horách vzniklé v rámci projektu se podílela místní ZUŠ, Dětský domov, Městské kulturní a informační centrum i senioři žijící v místním Domově s pečovatelskou službou. „Knihobudka“ tak dnes nabízí místo pro společné sdílení knih i aktivit.  Projekt dal také vznik tradici tzv. Kašperskohorského Babylonu, který při příležitosti Evropského dne jazyků v průběhu několika zářijových dní přibližuje jazyky i zvyky našich blízkých i vzdálených sousedů. V průběhu Babylonu 2022 to byly jazyky, kterými hovoří sousedé žijící v Kašperských Horách a jejich bezprostředním okolí – projekt představil mj. rétorománštinu, italštinu, němčinu, polštinu, litevštinu i některá česká nářečí. Zároveň projekt také původně zcela neplánovaně ukázal, jak obohacující pro naše životy mohou být i noví sousedé přicházející z válkou sužované Ukrajiny, jejich jazyk a kultura. Protože láska (i k jazykům) prochází žaludkem, stala se součástí Kašperskohorského Babylonu i ochutnávka regionálních kuchyní.  

realizátor: Klub v pyžamu, z.s. 
místo: Kašperské Hory, Plzeňský kraj
období realizace: 11/2021 – 9/2022
projekt byl podpořen částkou:  40 300 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.