Klubové aktivity a zpřístupňování služeb Knihovny Jiřího Mahena pro ukrajinské seniory, žáky základních škol a rodiče s dětmi 

Knihovna realizuje projekty zaměřené na cizince v Brně, mezi nimiž Ukrajinci jsou významnou podporovanou skupinou. Z aktivit, které již zrealizovali jsou např. dvojjazyčná čtení s výtvarnou dílnou pro děti s rodiči a školní kolektivy, kreativní workshopy pro ukrajinsky mluvící, muzikoterapie pro ukrajinsky mluvící, kulturní odpoledne, nákup a zpracování ukrajinských knih do fondu. Dále chce rozšířit nabídku programů pro seniory, obohatit program Klubu seniorů fungujícího v knihovně a nabídnout kulturní aktivity také pro zvláště zranitelnou skupinu ukrajinských seniorů. Realizovat 5 workshopů pro české i ukrajinské žáky brněnských základních škol; dvojjazyčná čtení s interaktivními úkoly a výtvarnými aktivitami, literární dílny s rodilým mluvčím s ukrajinštinou, který se bude spolu s knihovníkem podílet na lektorování dílen. Umožnit setkávání zvláště zranitelné skupiny rodičů z Ukrajiny s uprchlickou minulostí, kteří mají v péči děti v předškolního věku. Zvýšit zájem o služby knihovny mezi místními Ukrajinci. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
místo:  Brno, Jihomoravský kraj  
období realizace: 11/2023 – 3/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč