Klubovna pro integraci – komunitní kurzy češtiny II. 

Sousedská skupina, která krátce po začátku války vytvořila klubovnu s bezplatnými kurzy češtiny v Praze 2, pokračuje ve své činnosti. I nadále spolupracuje s Café Žinka. Kurzy se konaly (s letní přestávkou) celý rok, ty doplňují podpůrnými akcemi, které se velmi osvědčily – např. výlety po Praze a okolí, společné čtení nahlas v Knihovně Pedagogické fakulty UK, společná výroba zákopových svíček, sbírky potřebných věcí pro Iniciativu Hlavák nebo pro přímé zasílání na Ukrajinu apod. V tomto projektu naváží na oblíbené kurzy ČJ, které budou i nadále pořádat v Cafe Žinka, pokračovat bude i konverzační kurz, organizace výletů po Praze i jejím okolí. Všechny akce jsou bezplatné a veřejné. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Kateřina Jechová 
místo:  Praha 2, Hlavní město Praha  
období realizace: 5/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč