Klubovna pro integraci – komunitní kurzy češtiny

MČ Praha 2 hostí cca 3000 uprchlíků z Ukrajiny. MČ spolupracuje s Arcidiecézní charitou ČR, jejímž prostřednictvím zajišťuje části uprchlíků ubytování. MČ také zřídila sbírku oblečení v Balbínově ul. 6 a v rámci svých prostorových možností poskytuje ukrajinským dětem místa v ZŠ a MŠ. Nabídka komunitních aktivit ale není dostačující. Spolek bezplatně zpřístupnil nízkoprahový prostor v Korunní 12 v Praze 2. Probíhají zde kurzy ČJ Café Žínka. Prostory také fungují jako komunitní prostor pro setkávání a rozhovory. Spolek zorganizoval komunitní akce – česko-ukrajinské velikonoční setkání a česko-ukrajinské setkání nad kávou a čajem. Populární akcí jsou konverzační podvečery – rozhovory v ČJ u kávy a čaje, první se uskutečnily v červnu a navštívilo je 30 lidí. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Kateřina Jechová
místo: Praha 2, Hlavní město Praha
období realizace: červenec 2022 –  červen 2023 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč