Spolek Los Vesinos chce zatraktivnit a oživit stávající prostor knihovny v Chomoutově, v budově tzv. Hasičárny. Využije k tomu přenos úspěšných metodik z Městské knihovny, stávající spolupráci s místními organizacemi a experty z regionu a konečně osloví k přípravě a realizací aktivit především místní komunitu.

Cíl projektu bude naplněn pomocí tří projektových aktivit: vylepšením Knihovny v moderním stylu švédských knihoven za pomocí místních občanů a zdrojů, komunitními akcemi s pomocí místních dobrovolníků a expertů z regionu a vydáním publikace o historii Chomoutova.

Díky zatraktivnění Knihovny vznik ne v komunitě nový kreativní prostor k setkávání a trávení volného času. Díky sérii komunitních akcí pak získají místní obyvatelé lepší vztah k místu, kde žijí a větší zájem o svou komunitu a zažijí, jaké to je, mít svou aktivní roli v ní. Vydáním historického almanachu dojde k významnému posílení identity a náležitosti k místu pro zdejší komunitu.

www.losvesinos.cz
facebook

realizátor: Los Vesinos, z.s.
místo: Olomouc – Chomoutov, Olomoucký kraj
období realizace: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 79 450 Kč