V Brně mají Knihovnu věcí

Živá komunita Česká republika Jihomoravský

Organizace Mladiinfo ČR vybudovala ve svém brněnském sídle tzv. Knihovnu věcí – prostor určený pro sdílení předmětů mezi členy komunity a k pořádání akcí zaměřených na podporu komunitní sounáležitosti. Veřejnost si za symbolický příspěvek může půjčit např. pomůcky na sport a volný čas, nářadí, společenské hry nebo kuchyňské náčiní. V prostorách Knihovny věcí jsou pořádány workshopy zaměřené na témata udržitelné spotřeby, recyklace a cirkulární ekonomiky. Projekt podporuje sounáležitost a vzájemné vazby mezi členy komunity a vytváří prostor pro setkávání a sdílení materiálních předmětů i zkušeností a znalostí.

realizátor: Mladiinfo ČR, z. s.
místo: Brno
období realizace: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Sdílejte :