Organizace Mladiinfo ČR zamýšlí vybudovat v Brně – Králově Poli tzv. Knihovnu věcí – prostor určený pro sdílení předmětů mezi členy komunity a pořádání akcí zaměřených na podporu komunitní sounáležitosti. Knihovna věcí bude sídlit v prostorách klubovny organizace na adrese Štefánikova 40 v Brně. Veřejnost si bude moci za symbolický příspěvek půjčit např. pomůcky na sport a volný čas, nářadí, společenské hry nebo kuchyňské náčiní. V prostorách Knihovny věcí budou také pořádány workshopy zaměřené na témata udržitelné spotřeby, recyklace a cirkulární ekonomiky. Projekt tak podpoří sounáležitost a vzájemné vazby mezi členy komunity a vytvoří prostor pro setkávání všech členů komunity a sdílení materiálních předmětů i zkušeností a znalostí.

www.mladiinfo.cz
facebook

realizátor: Mladiinfo ČR, z. s.
místo: Brno, Jihomoravský
období realizace: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč