Silvie Serbousková, Radka Nepustilová a Pavel Novák spolu s dalšími lidmi z Jablonného nad Orlicí realizovali projekt, jehož cílem bylo aktivizovat budování komunity lidí kolem Nadačního fondu Koloběh života, která bude založena na vzájemné pomoci v tíživých životních situacích (např. požár domu, úmrtí živitele rodiny, atd.), v nichž se mohou ocitnout občané Jablonnného a okolních obcí. Potřebovali k tomu zejména začít šířit povědomí o chystaných aktivitách NF a o možnosti zapojení do vzájemné sousedské pomoci. Šíření povědomí zahájili během projektu informováním veřejnosti osobně, skrze internetové stránky a facebook a také prostřednictvím akce 20. 10. 2018, kterou zasvětili 100. výročí založení Československého státu.

Na začátku jich bylo 15, nyní komunita čítá na 90 lidí, kteří jsou ochotni nějakým způsobem, každý podle svého, přiložit ruku k dílu a spolupracovat na společné věci. To dává sílu věřit, že to tak bude i v případě, že bude potřebovat pomoci kdokoliv ze spoluobčanů. Dlouhodobá práce s komunitou kolem NF Koloběh života teprve začíná – velkým úkolem je budovanou komunitu kolem NF Koloběh života udržet a rozvíjet.

kolobehzivota.cz
facebook

Orlický deník: Na sousedské slavnosti přivítali prezidenta Masaryka

realizátor: Radka Nepustilová
místo: Jablonnné nad Orlicí, Pardubický kraj
období realizace: 1. 6. 2018 – 31. 10. 2018
projekt byl podpořen částkou 60 200 Kč

album fotografií z akce 20. 10. 2018
album fotografií z Módní přehlídky 11. 11. 2018