Komunitní akce podporující sociální začleňování osob z Ukrajiny v Praze 

Organizace Identity Praha, z.s. vznikla v roce 2016 na základě iniciativy několika členů romské komunity. Od léta 2023 provozuje komunitní klubovnu na Královských Vinohradech, která byla založena z iniciativy uprchlíků z Ukrajiny, které zapojila do svého týmu. V těchto prostorách nyní probíhají zejména aktivity pro děti uprchlíků z Ukrajiny, vedené lektory z této komunity, i dobrovolníky z romské komunity. V rámci projektu v komunitní klubovně proběhnou komunitní setkání, vzdělávací workshopy, volnočasové aktivity, bude zde probíhat doučování a podpora výuky českého jazyka pro děti. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Identity Prague, z.s 
místo:  Praha, Hlavní město Praha
období realizace: 1/2024 – 3/2024 
projekt byl podpořen částkou  98 500 Kč