Komunitní aktivity pro příchozí z Ukrajiny

Dobrovolnické centrum Kladno bylo založeno 23.7. 2002 jako občanské sdružení za účelem šíření myšlenky dobrovolnictví v kladenském regionu. Dobrovolníci již 19 let pomáhají v dětských domovech, domovech pro seniory, v nemocnici, také osobám žijícím v domácím prostředí, a to jak individuálně, tak ve skupinkách nebo se svým psem. Nyní organizace příchozím z Ukrajiny propojuje nabídky dobrovolníků a poptávku, pomáhá při koordinaci pomoci, organizuje schůzky poskytovatelů služeb, poskytuje pomoc, podporu, poradenství, doprovody a překlady, otevřela adaptační skupinu pro děti ve věku 3-6 let. Ukrajinských uprchlíků je kolem dvou tisíc, z toho právě dětí je 750. Seniorů asi stovka. Cílem projektu bylo uspořádat  komunitních setkání pro lidi, kteří z Ukrajiny přišli do Kladna a okolí v roce 2022. Proběhlo zábavné soutěžní odpoledne pro děti i rodiče (Den dětského úsměvu), opékání buřtů s hudební produkcí v Sítenském údolí, canisterapeutické odpoledne, výlet vlakem do Lužné u Rakovníka do železničního muzea, pěší výlet k rybníku, taneční zábavu, vyrábění halloweenských lucerniček, vzpomínková akce k příležitosti výročí 17.listopadu (soutěže, hry, opékání buřtů, lampionový průvod), halloweenská stezka odvahy, výlet na Statek u Merlina, návštěva Divadla Lampion, vánoční tvoření, či bruslení s dětmi. Na téměř všechny akce se hlásilo velké množství zájemců, na některé aktivity jich přišlo dokonce více, než  bylo možné kapacitně pojmout. Do všech aktivit se zapojilo velké množství i ukrajinských dobrovolníků, kteří nabízeli pomoc, podporu, doprovody nebo překlady. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Dobrovolnické centrum Kladno, z. s. 
místo: Kladno, Středočeský kraj 
období realizace: 1. července 2022 – 31. prosince 2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč