Komunitní centrum dává lidem se zkušeností s bezdomovectvím šanci postavit se na vlastní nohy

Nezisková organizace Místní místním chce vytvořit komunitní centrum, kde budou organizovány umělecké a další aktivity za spolupráce lidí se zkušeností s bezdomovectvím i široké veřejnosti. Zde se mohou tito lidé organicky stát členy širší tvůrčí komunity, dostávají podporu v tvůrčí činnosti i v tom, aby se mohli v životě postavit se na vlastní nohy. Centrum chce pořádat hudební a výtvarné dílny, sousedská setkávání, výlety, koncerty, výstavy a přednášky se sociálními tématy. Projekt má za cíl ukázat nový pohled na bezdomovectví, snížit bariéry a odstraňovat stereotypy ve vztahu k lidem v nouzi a bez domova. 

realizátor: Místní místním z.ú. 
místo: Praha 8
období realizace: 12/2021 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou:  36 600 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.