Komunitní centrum Křemže

Středisko Husitské diakonie Naomi se od ledna 2022 věnuje zejména podpoře rodin, které se ocitly v těžké životní situaci. Komunitní centrum pro uprchlíky v Křemži, které spadá pod středisko je místem, kde se nyní mohou všichni zájemci z řad uprchlíků scházet a navzájem se setkávat. V centru je celý týden. V rámci projektu bylo také připraveno mnoho akcí a setkání jako koncerty, promítání filmu, vyrábění. Největší úspěch měla adventní akce. Tam se sešli jak místní, tak příchozí. Vystoupily dvě kapely. Bylo připraveno jídlo či tvoření pro děti. Účastnice z Ukrajiny prezentovala své pletené výrobky.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Naomi – středisko Husitské diakonie 
místo: Křemže, Jihočeský kraj
období realizace: 9/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč