Komunitní centrum Sokolka

V Jablonci nad Nisou a jeho okolí je v listopadu ubytována 2500 lidí z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Vlastní komunitní život lidí z Ukrajiny probíhá přímo na ubytovnách. Není zde společný prostor, kde bys e mohli vzájemně setkávat také s místními obyvateli. Kromě Sokola se přímé pomoci lidem z Ukrajiny věnují dvě koordinátorky z města Jablonec a několik neziskových organizací. Sokolka vznikla v březnu 2022 jako iniciativa dobrovolníků s hlavním cílem vytvořit bezpečné místo pro lidi přicházející z Ukrajiny. Sokolka se nyní stěhuje z původních prostor, v nových prostorách bude však nadále zajišťovat pomoc. Ta je postavena hlavně na svépomoci příchozích z Ukrajiny. Smyslem projektu je podpora v jejich integraci: výukou češtiny, pomoc a poradenstvím (sociální, pracovní), volnočasová náplň a společenské akce, kde se budou moci setkávat lidé z Ukrajiny navzájem a také s místními: u příležitosti svátků, večer ukrajinských autorů (čtení ukrajinských knížek), akce Kolaudace nových prostor, oslava Dne žen či společné workshopy. 

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor:  Tatrhy, z.s.  
místo: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj 
období realizace: leden 2023 – březen 2023  
projekt byl podpořen částkou 96 000,- Kč