Komunitní centrum v Bílovicích rozšířila obnovená zahrada

Rodinné centrum Žirafa Bílovice, z.s. za pomoci dalších aktivních spoluobčanů upravilo bývalou zahradu mateřské školky, která byla více než 40 let bez údržby. Zahrada se nachází v blízkosti centra obce Bílovice nad Svitavou a je součástí objektu nově vzniklého Komunitního centra – místa k setkávání spolků a obyvatel obce Bílovice nad Svitavou. Plocha byla silně zaplevelená náletovými dřevinami a terasovitá část byla zanedbaná, nešlo zde tedy realizovat téměř žádné venkovní aktivity.  Díky úpravě zahrady je možné rozšířit fungování Komunitního centra, například přesun některých jeho aktivit do prostor zahrady, ale rovněž rozšíření spektra nabídky akcí pro širokou veřejnost, jako je například pořádání divadel, koncertů, bazárků či dětských dnů. 

program: Živá komunita
realizátor: Žirafa Bílovice, z. s.
místo: Bílovice nad SvitavouJihomoravský kraj
období realizace: 4/2021 – 4/2022 
projekt byl podpořen částkou: 70 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.