Komunitní náves Široký důl

V září 2020 proběhl v obci Široký důl studentský workshop (spolupráce s Fakultou architektury VUT) na téma revitalizace návsi. Ta je dnes v neutěšeném stavu a neplní tak svoji funkci místa pro přirozené setkávání komunity. Vedení obce se na základě tohoto workshopu rozhodlo dovést vizi fungujícího veřejného prostoru do podoby architektonické studie. Proběhlo setkání s veřejností a na jeho základě byla vypracována studie.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: SPORT – ART ŠIROKÝ DŮL, z. s. 
místo: Široký Důl, Pardubický kraj 
období realizace: 6/2022 –⁠ 12/2023  
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč