Komunitní obývák

Od začátku války na Ukrajině nabízí komunitní centrum Nesedím, sousedím aktivity pro ukrajinské příchozí. V pražském Břevnově realizovalo podpůrné integrační a adaptační aktivity od dospělých po děti. Úzce spolupracovali s místní kolejí Větrník, kde probíhaly adaptační, volnočasové i jazykové kurzy (především výuka češtiny s hlídáním dětí), ale také propojování českých a ukrajinských rodin, jógové lekce, sousedské komunitní obědy, volnočasové kroužky ad. Ty probíhaly přímo v komunitním centru Nesedím, sousedím. Komunitní obývák pro matky s dětmi, který bude součástí českého komunitního centra, je přáním ukrajinských sousedů: podílet se na aktivitě, která bude součástí programu, doplnit integrační aktivity, které probíhají v Nesedím, sousedím a umožnit se aktivně zapojit do komunitního života v Břevnově i širším okolí. Podpora se bude dále také týkat dalších uprchlíků, kteří jsou ubytováni v rodinách převážně na Praze 6. Cílem je umožnit rodičům, zejména matkám s dětmi z Ukrajiny, setkávat se v přátelském a rodinném centru, kde najdou podnětné, útulné prostředí, kde se budou cítit dobře a budou mít možnost sdílet témata, která je zajímají. Proběhnou: pravidelné setkávání pro rodiče (především matky) s dětmi jednou v týdnu, výtvarné aktivity, tradiční slavnosti (Masopust, Adventní dýchánek, Martinská slavnost, apod) i sousedské aktivity pro všechny generace (Sousedské souznění, Herna pro děti, bazárky, Zažít Břevnov jinak a další.)  

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor:  Nesedím, sousedím z.s.
místo: Praha, hlavní město Praha
období realizace: leden 2023 – prosinec 2023  
projekt byl podpořen částkou  93 000,- Kč