Komunitní prostor ve Frenštátu pod Radhoštěm ozdobí funkční zahrada 

Tým kolem spolku Spolu venku v Nepomuku vybuduje na zahradě u bývalé školy přístřešek, záhony a nádrže na zachytávání dešťové vody, společný prostor navíc dovybaví herními prvky a zahradním nářadím. Budova nyní plní mnoho funkcí, od zázemí lesního klubu, přes volební místnost až po obecní knihovnu, a proto se zahrada kolem ní nabízí jako přirozené centrum setkávání všeho druhu. Vybudováním přístřešku vznikne prostor pro lesní klub, pořádání akcí, realizaci aktivit místních i sousedské setkávání všech z komunity.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Spolu venku v Nepomuku, z. s. 
místo: Frenštát pod Radhoštěm, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 5/2023 – 7/2023 
projekt byl podpořen zdvojnásobením dárcovské kampaně až do výše 20 000 Kč