Dominika Duchková a Samuel Vašin ve spolupráci s farností Církve československé husitské v Horažďovicích vybudují na farní zahradě výše zmiňované instituce komunitní zahradu otevřenou pro všechny občany Horažďovic a okolí. Zahrada bude místo setkávání a prostor pro konání nejrůznějších veřejných akcí a především místo, kde mohou lidé pěstovat ovoce, zeleninu a bylinky. Budou zde realizovat ve vyhrazené části zahrady malochov slepic, dále zbudujeme pískoviště a bunkr pro děti, gril či ohniště a zastřešené posezení. V Horažďovicích se díky zahradě vytvoří prostor, který bude spojovat lidi a nabízet možnost smysluplného trávení času – přinese radost z práce, která přináší chutné plody. Předpokladem jest, že do života na komunitní zahradě se zapojí především lidé, kteří žijí v bytovkách a panelových domech a nemají svou vlastní zahrádku.

„Věříme, že naši sousedé díky zahradě vypnou na televizi, odhodí tíži starostí o živobytí, vyjdou ze své samoty a půjdou s námi zažít zahradní život.“

http://husitihorazdovice.g6.cz/

realizátor: Dominika Duchková
místo: Horažďovice, Plzeňský kraj
období realizace: 1. 4. 2018 – 1. 4. 2019
projekt byl podpořen částkou 57 768 Kč