Komunitní zahrada Kopřivnice

Spolek Komunitní zahrada Kopřivnice, z.s. byl založen za účelem vytvoření komunitní zahrady v Kopřivnici. Vzhledem k nedostatečné kapacitě zahrádek ve městě by členové spolku rádi připravili 20 záhonků po 7 m2 pro pěstování plodin a dát tak občanům Kopřivnice, kteří nevlastní zahradu, možnost kontaktu s půdou a přírodou, možnost si něco sami v lokalitě vypěstovat, setkávat se, budovat mezilidské vztahy napříč generacemi či aktivně odpočívat. Spolek plánuje i edukační činnost pro děti. Členové se již účastnili Dne Země a s dětmi vysévali tzv. malou zahrádku-řeřichu. Současně bude projekt přínosem pro sousední školu a školku. ZŠ má v sousedství pozemky po pěstitelské práce, bude společně využívat nově zadrženou dešťovou vodu ze ZŠ (doposud používá pitnou vodu), školka má zájem společně kompostovat (ušetří tak za svoz bioodpadu z kuchyně). Škola i školka mají zájem v budoucnu na přípravě environmentálních programů pro žáky. Grant chce spolek využít na zadržení dešťové vody do nádrží pro zalévání, vytvoření záhonků, kompostu, oplocení, chatky na nářadí, WC a celkově zlepšit toto zapomenuté místo, udělat ho bezpečnější a smysluplně jej využívat. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Komunitní zahrada Kopřivnice, z.s. 
místo: Kopřivnice, Moravskoslezský kraj
období realizace: 12/2022 –⁠ 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.