Komunitní zahrada

V Poličce je mnoho organizací, které se snaží pomáhat příchozím ukrajinským rodinám – nabízí materiální pomoc, kurzy čj, školu. Chybí zde však možnost integrace ve volnočasových aktivitách, kde by se mohli noví příchozí integrovat mezi místní a trávit čas společně, zjistit praktické informace. Nyní je v Poličce dle MV 299 lidí příchozích z Ukrajiny. Realizace akce v komunitní zahradě s názvem AHOJ PRÁZDNINY! zaměřená na rodiče s dětmi se uskutečnila na podporu integrace nově příchozích do komunity v Poličce. Akce se vydařila, byla navštívena v hojném počtu. Mottem tohoto odpoledne bylo ´Všichni jsme na jedné lodi´. A to se povedlo –ukrajinské i české děti nastoupily k námořníkům na jednu loď, společně plnily úkoly…. Program: Divadélko pro děti (JOJO – námořnická pohádka), stanoviště pohybové a tvořivé dílny, odměna za vyplnění kartičky. Občerstvení pro všechny příchozí a zmrzlina pro děti byly zajištěny a zakončeny táborákem se špekáčky. Vše bylo lokální –špekáčky od místního uzenáře, divadlo z vedlejší vesnice, chleba z místní pekárny, zmrzlinu objednával místní restauratér…Tato akce měla prezentovat otevřené dveře pro všechny bez ohledu na národnost. Organizátoři měli obrovskou radost z 120 lidí, kteří přišli, byli velmi povzbuzeni tímto úspěchem a rozhodli se ještě o srpnových útercích pořádat kavárnu. Tam se měly možnost  potkat jak české, tak ukrajinské maminky s dětmi. V rámci kaváren byla zařazena muzikoterapie, dramaterapie, informace o službách místní charity pro uprchlíky, první psychologická pomoc a také logopedie. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Hana Pražanová
místo: Polička, Pardubický kraj
období realizace: 1. července 2022 – 26. srpna 2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč