Konference o úložišti jaderného odpadu

Lubenec: Pojďme si promluvit

Lubenec je jednou z obcí, kde by mohlo vzniknout hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Členové spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí se snažili výstavbě úložiště v obci zabránit. V Lubenci vyvolali místní referendum, které zavázalo zastupitelstvo obce k zamezení průzkumů, které by vedly k budování úložiště. Vyšlo ale najevo, že tento problém je nad kompetence obce, proto se spolek snažil o vyzdvihnutí problému na vyšší, regionální, úroveň. Rozhodl se proto uspořádat konferenci o problémech, které může hlubinné úložiště způsobit.

Tento projekt jsme podpořili částkou 22 000 Kč.