Koordinované připomínkování Metropolitního plánu v Praze 6

Praha 6: Zástupci spolků se domluvili na vytvoření připomínkovací aplikace k Metropolitnímu plánu

Nový metropolitní plán zpracovávaný Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy ovlivní podobu Prahy na příští desetiletí. Spolky z Prahy 6 vnímají možná rizika, která s sebou přináší zcela nový pohled na možnosti nakládání s územím Prahy. K získání zpětné vazby na předložený návrh Metropolitního plánu pro území MČ Praha 6 sbírají spolky dle vlastní metodiky a pomoci vlastní webové aplikace připomínky a náměty občanů Prahy 6. Získané náměty a připomínky budou poskytnuty samosprávě Prahy 6, zveřejněny a uplatněny pomocí institutu tzv. zmocněnce občanů v rámci veřejného projednání Metropolitního plánu. Ověřenou metodiku sběru připomínek občanů nabízí spolky z Prahy 6 k využití nevládním organizacím z dalších městských částí Prahy.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.