Kostka pro děti

Kostka působí ve Šluknovském výběžku, zkvalitňuje život v regionu. Pomáhá vést důstojný a hodnotný život dětem i dospělým a podporuje je při řešení jejich životních situací. Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. V Krásné Lípě zajišťuje výuku češtiny pro děti i dospělé (10 osob) a pracuje s asi 40 účastníky, podporuje každého dle individuálních potřeb– dávky, bydlení, zaměstnání, škola, lékař, pojištění, apod. Skupinovou výuku češtiny plánuje jedenkrát týdně, dále individuální práci s dětmi v rodinách. A o prázdninách chce zapojit dětí do aktivit dalších organizací anebo Kostky. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Kostka Krásná Lípa, p. o. 
místo: Krásná Lípa, Ústecký kraj
období realizace: 25. května 2022 – 31. srpna 2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč