Kousek Ukrajiny v Hostivaři v rámci Zažít město jinak

MČ Praha 15 se již od konce února aktivně zapojila do pomoci ukrajinským uprchlíkům. Úřad uvolnil finanční prostředky, poskytl ubytování, probíhaly materiální sbírky zajištění potravin, oblečení, vybavení domácnosti, hračky, sportovní potřeby pro děti – na Toulcově dvoře, na Hostivařské faře, na Šancích a na spoustě dalších míst. Obyvatelé Prahy 15 se velmi aktivně zapojovali – přes sociální sítě, pomáhali jak nejlépe uměli. Bylo vypsáno několik sbírek, např. na obědy ve školních jídelnách pro ukrajinské děti. Projekt-sousedská slavnost měl za cíl aktivně zapojit ukrajinské spoluobčany do sousedské slavnosti a představit jejich kulturu, gastronomii, hudbu starousedlíkům. Spolek Nová Ukrajina měl prostor k prezentaci a využil možnosti podílet se na hudební produkci, přednesl báseň ukrajinského básníka, představil typický hudební strunný nástroj a písně ukrajinské zpěvačky, které všem, ač textu moc nerozuměli, vehnaly slzy do očí. Všichni mohli ochutnat ukrajinské gastro speciality a naopak.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Petra Petrů 
místo: Praha 15 – Hostivař, Hlavní město Praha
období realizace: 17. září 2022
projekt byl podpořen částkou: 15 000 Kč