Kousek Ze/mě 2022

Diecézní charita České Budějovice společně s dobrovolníky a aktivními cizinci žijícími v Českých Budějovicích a okolí uspořádala dne 19. 8. 2022 multikulturní akci „Kousek Ze/mě 2022“. Akce určená široké veřejnosti měla za cíl propojit členy místní komunity (tj. obyvatele Českých Budějovic) a podpořit setkávání cizinců jak s cizinci, tak se starousedlíky. Kulturní program zahrnoval divadelní představení, hudební vystoupení, kovářský workshop, výstavu fotografií, obrazů a panenek. Stěžejní částí programu byla ochutnávka jídel, která připravili sami cizinci. V návaznosti na Kousek Ze/mě 2022 iniciovala DCHCB vznik sousedské skupiny cizinců. V rámci projektu proběhla dvě společná setkání, na kterých si členové skupiny vyměňovali zkušenosti z adaptace a integrace v místní komunitě, uspořádali také minibazárek s oblečením pro děti a workshop o Indii. Tato skupinka má v plánu se pravidelně scházet i po skončení projektu.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro České Budějovice
realizátor: Diecézní charita České Budějovice 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2022–5/2023
projekt byl podpořen částkou: 45 000 (včetně poukázky)

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.