Krajinářská architektka připraví pro sousedy přednášku a diskuzi 

Kristýna Cmíralová je krajinářskou architektkou a čerstvou obyvatelkou Ivančic. Chtěla by v Ivančicích uspořádat veřejnou přednášku a diskuzi k tématu komplexního přístupu plánování. Cílem je ukázat pozitivní příklady, zasít pomyslné semínko, tak aby vedení města i občané začali více přemýšlet nad kvalitou veřejného prostoru a krajiny. Poukázat na důležitost zadání – aby plánované projekty byly koncepční, kladly důraz na kvalitu, zvýšení prostupnosti či implementaci modrozelené infrastruktury. V rámci přednášky budou prezentovány způsoby, jak toho dosáhnout – tvorbou ucelených koncepcí a manuálů, které budou integrovány do všech procesů, formou zadávání zakázek, navázáním na dotační programy (např. na hospodaření se srážkovými vodami) apod. Účastníci se dozví o významu pozice městského architekta a důležitosti architektonických soutěží. Před samotnou organizací přednáškového večera proběhne participativní výsadba cibulovin. Jejím cílem je rozšíření povědomí o akci a vyšší zapojení veřejnosti. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Kristýna Cmíralová 
místo: Ivančice, Jihomoravský kraj 
období realizace: 10/2023 – 3/2024 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč