Nově upravená Jiráskova stezka zve k procházce!

Královeměstecký okrašlovací spolek (KOS) spolu s místními obyvateli zvelebil téměř kilometr dlouhou Jiráskovu stezku. Od léta 2019 do podzimu 2020 proběhlo celkem 10 veřejných akcí, do kterých se zapojila nejen skupina členů spolku, ale také mnoho dalších (nejen) místních občanů všech věkových skupin. V rámci akcí se stezka čistila, rozšiřovala, zpevňovala a zasadilo se celkem 34 stromů. Kromě práce se však stezka stala příjemným útočištěm pro setkávání, plánování či pikniky a procházky. Seznámili se zde vzájemně různí lidé a předali si svoje vize o tomto místě. Díky projektu na stezce přibyly i nové prvky: dřevěné sety k sezení, bylinková zahrádka, panoramatická vyhlídka, odpadkový koš, milníky a edukativní panely.

realizátor: Královéměstecký okrašlovací spolek z.s.
místo: Městec Králové
období realizace: 1.7.2019 – 30.10.2020
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.