Místním chyběl ve městě Krásno venkovní prostor pro konání malých i velkých akcí, setkávání napříč generacemi a prostor pro relaxaci. Tímto místem se stává městský park s renesanční zvonicí, který si místní citlivě upravili s ohledem na sousední novorománský kostel a bývalý hřbitov. Vzniklo pódium, přírodní herní prvky pro děti, skalka a řada stylových laviček, které si adoptovali místní lidé. Podívejte se na video, ve kterém o projektu mluví jeden z jeho realizátorů Václav Kříž.

realizátor: Mladí občané, z. s.
místo: Krásno, Karlovarský kraj
období realizace: 2017 – 2019
částka podpory: 300 000 Kč