Kreativitou a vzděláním za poznáním 

Knihovna od začátku války reagovala na potřeby příchozích a knihovnice individuálně učily český jazyk, poté ve spolupráci s Centrem pro cizince probíhaly kurzy oficiálně. Knihovnice také uspořádaly několik neformálních setkání, poskytovaly služby zdarma. Během nich ukrajinské ženy iniciovaly vytvoření tvůrčích dílen. Proběhnou tedy 4 společné kreativní workshopy, dále besedy v knihovně, exkurze na historické památky Mikulova, komentovaná prohlídka města a prohlídka židovského hřbitova, doučování češtiny a literatury, vlastivědy a dějepisu, pomoc s úkoly pro děti a mládež, kurzy češtiny, kurz 3D tisku, série čtení z ukrajinské literatury pro dospělé a pro děti a kurz šití jako otevřená dílna. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Město Mikulov 
místo:  Mikulov, Jihomoravský kraj  
období realizace: 11/2023 – 04/2024 
projekt byl podpořen částkou  49 000 Kč