Kritickou dopravní situaci v Praze – Horních Počernicích může zhoršit další výstavba

Magistrát hl. m. Prahy potvrdil v Praze 9 – Horních Počernicích, v lokalitě pod Bílým Vrchem, územní rozhodnutí k projektu Výstavba Bílý Vrch, místní obyvatelé ale proti tomuto rozhodnutí podali žalobu. Chtějí dosáhnout především toho, aby projekt výrazně nezhoršil životní prostředí, protože navržená zástavba výrazně ubírá zeleně a nejcennější zemědělské půdy v lokalitě, která je domovem mnoha živočišných druhů. Developerský záměr má mít lokální čistírnu odpadních vod, umístěnou v těsné blízkosti zástavby a blízko již stávající zapáchající čistírny odpadních vod. Projekt podle dotčených občanů zhorší již tak kritickou dopravní situaci v Horních Počernicích a zamezí jejímu koncepčnímu řešení.

realizátor: Jiří Boldyš
místo: Praha – Horní Počernice
období realizace: 8/2020 – 7/2021
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč