Křížek v Lipinách – drobná památka Středních Čech

Nečín: Na cestách Sedlčanskem s příběhy – Příběh č.1 Křížek v Lipinách

Drobné památky jsou často svědkové lidských příběhů a událostí v krajině. Křížek v Lipinách je jedním z nich. Na místě, kde stával, se odehrávaly dramatické události typické pro český venkov padesátých let. Zavalený a značně poničený kříž náhodou odkryl majitel nedaleké usedlosti při rozšiřování cesty. Renovace památky bude provázána s odkrytím, zaznamenáním a zpracováním souvisejících historických událostí tak, aby na sběru dat, jejich zpracování, rekultivaci památky a souběžném vzdělávacím programu mohly participovat všichni obyvatelé bez rozdílu. Reportáž z renovace a informace o doprovodném programu bude zveřejněna v místním periodiku a na webu Místo pro život a Cesty venkova. Výstup projektu bude zpracován do příběhu s fotodokumentací a ilustracemi. Součástí projektu bude i zpracování dalších devíti příběhů upravených regionálních památek Sedlčanska.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.